Vážení návštěvníci těchto stránek,


Každý včelař se celoživotně zaobírá otázkou, který úl je nejlepší. Jedni říkají že úl uteplený a po vzoru Ing. Smělého včelaří v úlech polystyrénových. Druzí říkají, že ideální je naopak úl tenkostěnný a poukazují na fakt, že v úlech tenkostěnných se celosvětově produkuje nejvíce medu. Nově na scénu vstupuje také termosolární úl Dr. Linharta, který nejen hubí roztoče Varroa krátkodobými léčebnými ohřevy, ale také dlouhodobě mírně ohřívá včelstvo při jeho rozvoji a je silně teplodržný. Podle slov jeho autora proto kombinuje jak výhodu úlu teplodržného (šetření metabolickým teplem včel), tak výhodu úlu tenkostěnného (snadný ohřev slunečním svitem).


Dosud nebyl zřízen žádný zcela objektivní srovnávací pokus, v němž by byly do úlů různých typů instalovány automatické senzory, průběžně měřící úlovou teplotu a vlhkost. To ve všech výše jmenovaných typech úlů. Včelaři proto nemají ani ponětí o tom, k jakým teplotním ztrátám v jejich úlech dochází, jak dlouho jejich úly teplo drží, jak snadno se ohřívají, jaké jsou v nich rozdíly oproti venkovní teplotě atd. Proto jsem se rozhodl, že na dané téma zřídím zcela objektivní pokus.


Obrátil jsem se na RNDr. Romana Linharta a nabídl mu zřízení pokusného stanoviště na své včelnici. To za účelem profesionální měření teplot a vlhkostí digitálními čidly v jeho úlu termosolárním, i úlech jiných. Také zřízení webových stránek, kde bude možno sledovat vývoj venkovních i úlových teplot a vlhkostí. To kýmkoli, kdo bude mít zájem se s problematikou seznámit.


Dr. Linhart se konfrontace svého termosolárního úlu s úly jinými nezalekl a nadšeně souhlasil. Také se na rozjetí projektu podílel. To zapůjčením prototypů termosolárních úlů, úlu tenkostěnného, svými radami a také finančně. Nejde totiž o levný projekt a je velmi časově náročný. Jeho vznik by nebyl vůbec možný bez přispění:


 - Jaroslav Meduna, počítačové zázemí a správce serveru a přenosu dat
 - Pavel Stráník, počítačové zázemí a web přítele RNDr. Linharta
 - Zdeněk Půlpán, elektro instalace
 - Josef Jílek, morální podpora a objektivní náhled na věc
 - Čapek, výroba multi držáku kamery
 - rodina trpělivost a pomoc při jednotlivých dílčích úkolech
 - s samozřejmě RNDr. Linhartovi za možnost zkoušet


Výsledkem této spolupráce je unikátní možnost kdykoli sledovat vývoj teplot a vlhkostí v těchto konstrukčně odlišných úlech. A možnost učinit si zcela objektivní závěr o tom, jak který úl napomáhá rozvoji včelstev. To zvyšováním své úlové teploty a snižováním relativní vlhkosti vzduchu. Protože jen v teplých a suchých úlech se včely optimálně rozvíjejí. Úly studené a vlhké jsou špatné.


Metodika pokusu


Není možné v rámci malých testovacích souborů srovnávat navzájem úly, které jsou osazeny včelami. To proto, že včelstva mají silný modifikující účinek na teploty a vlhkosti v úlech. Proto pokud chceme znát objektivní přínos různých úlů k rozvoji včelstev, je třeba srovnávat úly prázdné. To aby například nebyl rozdíl mezi nimi způsoben tím, že v jednom úlu budou mírně silnější včely než v jiném. Pak bychom totiž více než kvalitu úlů srovnávali kvalitu včelstev v nich chovaných. To by zkreslilo výsledek měření. Asi tak, jako může výborný závodník na slabší motorce ujet závodníkovi průměrnému, na motorce výkonnější.


Pro účely pokusu proto byly těsně vedle sebe postaveny všechny tři prázdné úly. Úl termosolární, tenkostěnný a polystyrénový. Každý z nich byl osazen jedním čidlem, měřícím teplotu a relativní vlhkost. Toto čidlo bylo umístěno do horního nástavku každého z úlů. To do jeho středu. Čelní stěny všech úlů byly orientovány na čistý jihovýchod.


Veškerá data snímaná takto umístěnými čidly jsou v pětiminutových intervalech zasílána přímo do počítače a ten je ihned umísťuje na web. To nepřetržitě. Včelaři mohou jakýkoli časový okamžik či časový interval (den, týden, měsíc i rok) studovat přímo v specializovaných grafech.


Protože je složité se v tisících údajů vyznat, byly pro včelaře vytvořeny přehledné výstupy formou tabulek. Zde se zájemci dozví cenné údaje o maximálních, minimálních i průměrných teplotách venku i v srovnávaných úlech.


Protože je ohřev úlů závislý nejen na venkovní teplotě, ale také na slunečním svitu, je webová stránka obohacena také o údaje ze speciálního solárního čidla, které zobrazuje dobu přímého slunečního svitu na pokusné úly.


Pokusy v úlech osazených včelami


Studovat prázdné úly je zajímavé, ale je třeba také v praxi srovnat vývoj včelstev v úlech různých konstrukcí. Pro letošní rok byl zvolen zjednodušený pokus, kdy je včelami osazen jeden úl termosolární a jeden úl běžný.


Do každého z nich bylo instalováno čidlo. To do středu třetího plástu od česna, kde budou včely v období předjaří nejdříve plodovat. Počátek plodování by měl být provázen zvýšením teploty a zaznamenán teplotními čidly. Cílem pokusu je zjistit, zda bude v termosolárním úlu docíleno rannějšího plodování a rychlejšího sílení včelstva.


Aby mohli včelaři studovat také letovou aktivitu včelstev, byl zajištěn přenos speciální kamerou. Samozřejmostí je, že obě studovaná včelstva jsou zhruba stejně silná, s přibližně stejnými plochami plodu i zásob.


Kontakt: info@dobravcela.cz, Blog: Medové zprávy


Hardware a software

  • lokální server (WIN7, iSpy, Cumulus, SpecLab, MHC)
  • senzory teploty a vlhkosti (Si7005, DS18B20)
  • senzor slunečního záření
  • meteo stanice Watson W8681
  • webserver (webhosting web4u, php/mysql, pchart)

Instalace senzoru 1 a 2


Instalace senzoru 3


Novinové články